Jak zostać sponsorem?

Najpewniejszą drogą do ocalenia dziewczynki przed okaleczeniem narządów płciowych (FGM = Female Genital Mutilation) jest objęcie jej patronatem. Fundacja Kwiat Pustyni (FKP) podpisuje umowę z rodzicami dziewczynki, w której zobowiązuje się do przekazywania rodzinie Państwa datków w zamian za niepoddanie jej okrutnemu zabiegowi FGM.

Co jest zawarte w umowie?   4 elementy, które są szczególnie ważne w walce z FGM.

  • Rodzina

  • Edukacja

  • Zdrowie

  • Zrównoważony rozwój

Rodzina

Dzięki Waszej darowiźnie Fundacja Kwiat Pustyni wspiera nie tylko jedno dziecko, ale także jego rodzinę i projekty, takie jak budowa szkół, które przynoszą korzyści całej społeczności. Jest to szczególnie ważne dla lokalnej akceptacji naszej pracy.
Rodzice otrzymują wsparcie finansowe na jedzenie i inne ważne wydatki, takie jak elektryczność i woda, aby zapewnić rodzinie dobre samopoczucie i zapobiec wysyłaniu dzieci do pracy zamiast do szkoły.
Sponsorowanie Kwiatów Pustyni gwarantuje, że dziewczęta uczęszczają do szkoły, nie zawierają małżeństw w młodym wieku i oczywiście nie cierpią z powodu okrutnych tortur związanych z okaleczaniem narządów płciowych.
Regularne kontrole przeprowadzane przez pediatrów z Fundacji Kwiat Pustyni gwarantują uczciwość beneficjentów. Dla dziewcząt uciekających przed FGM lub przymusowymi małżeństwami Fundacja planuje ustanowienie "bezpiecznego domu".

 

Edukacja

Dziewczynki dostają szansę uczęszczania do szkoły. Często wysłanie dziecka do szkoły jest niemożliwe ze zwględu na brak środków na podręczniki, czy odpowiednią odzież. Fundacji zapewnia dzieciom książki, zeszyty, przybory i ubrania. Edukacja jest szczególnie istotna, ponieważ dajemy w ten sposób dziewczynkom szansę na samodzielne i szczęśliwe życie – chroniąc tym samym przed przymusowymi małżeństwami.

Zdrowie

Najistotniejszym jest jednak, że dziewczynki nie zostaną okaleczone. Dzięki temu mogą uniknąć niebezpiecznych dla zdrowia i życia skutków FGM, z jakimi borykają się ofiary tgo rytuału.  W umowie uwzględnione są regularne wizyty u naszego lekarza w celu zbadania integralności małych pacjentek, szczepień, a w przypadku choroby również podania niezbędnych leków.

Zrównoważony rozwój

Patronat jest bardo ważny, dlatego że może zmienić coś w wymiarze długookresowym. Dziewczynki nie zostaną wykluczone ze swoich kręgów rodzinnych, ani kultrowych. Jednak te struktury będą się stopniowo zmieniać. Rodziny i dziewczynki, którym się dobrze wiedzie będą wzorem dla innych. Jesteśmy przekonani: poprzez kampanię „Ocal mały Kwiat Pustyni” możemy doprowadzić do zmian mających długofalowe skutki.

Objęcie patronatu

"The reason I give is simple. I give because those girls deserve the world. And the world deserves those girls." -Lauren A, a sponsor

Prace Fundacji Kwiat Pustyni są tak tak skuteczne, że  coraz więcej rodzin zgłasza się do nas z prośbą o patronat. Dlatego też potrzebujemy więcej przyjaciół i pomocników, którzy mogliby objąć kolejne patronaty.  Tutaj mogą Państwo obejrzeć apel Waris Dirie i  wesprzeć nas.

Ocal teraz tutaj

Ile dziewczynek możemy w tym roku ocalić przed FGM?
To zależy od Państwa. Mogą Państwo „Ocalić mały Kwat Pustyni” i zostać patronem.

FAQ

W jaki sposób przebiega proces poszukiowań i wyboru dzieci do programu sponsorskiego?

Miejscowi przedstawiciele Fundacji Kwiat Pustyni spotykają się z rodzinami, by zaprezentować program sponsorski. Wyjaśniają oni treść kontraktu rodzicom. Podpisując go zobowiązują się zagwarantować integralność dziewczynek, które muszą zostać wysłane do szkoły oraz  być poddawane regularnie badaniom. W zamian za to Fundacja KwIat Pustyni zapewnia tym rodzinom regularne wsparcie, leki oraz opiekę medyczną.

Czy mogę wybrać moje „dziecko chrzestne”?

Anonimowość dziewczynek jest dla nas bardzo istotna. Ze względu na ich bezpieczeństwo, a z drugiej strony na zapisy Konwencji ONZ o Prawach Dziecka. Dlatego też nasi miejscowi współpracownicy wybierają dziewczynkę we wpsółpracy z nami.

Co otrzymuję wspierając dziecko?

Jeśli zdecydują się Państwo na patronat nad dzieckiem otrzymają Państwo materiały informacyjne nt. projektu „Ocal mały Kwiat Pustyni” oraz certfikat sponsorski.

Czy mój datek jest wykorzystany prawidłowo?

Jako organizacja non-profit zobowiązujemy się do oszczędnego i efektywnego wykorzystania powierzonych nam darowizn. Co roku firma audytorska Merkur Treuhand przeprowadza u nas audyt.

Czy mogę odliczyć swój datek od podatku?

Tak, wszystkie wpłaty i datki na rzecz Fundacji Kwiat Pustyni mogą Państwo odliczyć od podatku w różnych krajach Europy. W Polsce taka możliwość nastanie w drugiej połowie roku 2015.

Co stanie się z moim „dzieckiem chrzestnym”, kiedy wypowiem mój patronat?

„Dziecko chrzestne” jest czasowo wspierane przez wolne środki Fundacji – dopóki nie znajdzie się dla niego nozy sponsor.

Do góry