NASZE OSIĄGNIĘCIA

W roku 2002 Waris Dirie i jej współpracownicy otworzyli w Wiedniu Fundację Kwiat Pustyni, której celem jest zwalczenie okaleczania narządów płciowych kobiet raz na zawsze.

200 milionów kobiet na całym świecie jest dotkniętych tym okropnym przestępstwem. Według danych UNICEF 30 milionów dziewczynek w Afryce jest zagrożonych FGM. Okaleczanie narządów płciowych kobiet jest praktykowane we wschodniej, zachodniej i północnej Afryce, w południowej Azji, na Bliskim Wschodzie oraz – z powodu imigracji – w Europie, Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, Australii i Nowej Zelandii.

Celem Fundacji Kwiat Pustyni jest podniesienie świadomości ludzi na całym świecie, wspieranie kobiet dotkniętych FGM oraz ratowanie dziewczynek przed tymi niehumanitarnymi praktykami, które nie powinny w ogóle mieć miejsca w społeczeństwie XXI w.

Edukacja i ramy prawne

W 2002 roku nikt nie zdawał sobie sprawy z tego, że te brutalne tortury są praktykowane wśród imigrantów w Europie. Waris Dirie i jej świeżo założony zespół Fundacji Kwiat Pustyni postanowili wspólnie z młodymi dziennikarzami z Europy i Afryki rozpocząć tajne badania wśród wspólnot afrykańskich na terenie Europy. Pracownicy Fundacji prowadzili dwuletnie dochodzenie wśród afrykańskiej społeczności w wielu stolicach europejskich, m.in. w Amsterdamie, Berlinie, Brukseli, Lizbonie, Londynie, Madrycie, Paryżu, Rzymie, Sztokholmie i Wiedniu. Raport zawierał 4000 stron twardych faktów. Potem Waris Dirie zdecydowała się, z pomocą londyńskiego wydawnictwa Virago Books opublikować w 2005 roku książkę „Przełamać tabu”. Utwór został przetłumaczony na wiele języków oraz opublikowany w licznych krajach świata.

Publikacja zarówno książki, jak i wyników badań przyniosła skutki. W międzynarodowych mediach rozgorzała dyskusja na temat 500 000 kobiet dotkniętych FGM w Europie, które nie mają odpowiedniej opieki ani nie są edukowane w zakresie zaprzestania tych praktyk. FGM stało się nagle nie tylko problemem Afryki, ale również Europy.

Pierwszy raz w historii UE włączyła FGM do swojego porządku obrad 6. lutego 2006, kiedy to zaproszono Waris Dirie i zespół Fundacji Kwiat Pustyni do zaprezentowania wyników ich badań podczas posiedzenia Rady Unii Europejskiej. Ministrowie europejscy byli zszokowani i obiecali podjąć natychmiastowe działania. Niemal wszystkie europejskie państwa wdrożyły lub zaostrzyły regulacje prawne oraz zainicjowały kampanie przeciwko temu przestępstwu.

Największa na świecie kampania przeciw FGM

Najbardziej spektakularna kampanię została rozpoczęta przez BBC, Scotland Yard i Fundację Kwiat Pustyni w 2007 roku w Wielkiej Brytanii. Scotland Yard odkrył tam, że ponad 20 000 dziewczynek jest narażonych na FGM każdego roku podczas wakacji letnich. To więcej, niż we wszystkich pozostałych krajach Europy. BBC we współpracy ze Scotland Yardem i Fundacją Kwiat Pustyni stworzyło wideo informacyjne dla obywateli brytyjskich na temat tych praktyk. 35 000 płyt DVD zostało rozdystrybuowanych w szkołach, uczelniach wyższych, szpitalach i na komisariatach policji.

Fundacja Kwiat Pustyni stworzyła specjalny adres mailowy, na który mogły się zgłaszać ofiary FGM, osoby zagrożone oraz ludzie chcący wesprzeć kampanię. Tylko w pierwszym roku Fundacja otrzymała 10 000 emaili. Nowa strona internetowa www.desertflowerfoundation.org odnotowała już w pierwszym roku ponad 1 milion odwiedzeń. W 2008 roku Fundacja Kwiat Pustyni rozpoczęła wspólnie z niemiecką agencją Heymann Brandt de Gelmini pierwszą kampanię za pośrednictwem mediów społecznościowych przeciwko FGM opartą na wideo, które zostało wyemitowane przez wiele stacji TV na całym globie. Ponad 400 milionów widzów obejrzało kampanię, a Fundacja Kwiat Pustyni otrzymała nagrodę German Social Media za najlepszą kampanię w 2010 roku.

Film fabularny „Kwiat Pustyni“

W 2009 roku Fundacja zaprezentowała na festiwalu w Wenecji biografię Waris Dirie, film „Kwiat pustyni”. Od 2009 roku pokazano film w kinach i telewizjach 40 państw. Wiele konferencji, organizacji takich jak UNHCR, UNICEF i ambasad zorganizowało projekcję „Kwiatu pustyni”, jako najmocniejszy w historii sprzeciw dla w walce z FGM.

Dziś film stanowi część kampanii przeciwko FGM. Jest on często przedstawiany w szkołach, na uczelniach, festiwalach filmowych i podczas wydarzeń kulturowych dookoła świata – w tym również w wielu krajach Afryki i Azji.

W 2007 roku, ówcześnie największa arabska stacja TV, zaprosiła Waris Dirie do wystąpienia w godzinach szczytowej oglądalności w programie „The Riz Kahn Show”. Po raz pierwszy problem FGM został omówiony w arabskiej TV. Program obejrzało 200 milionów widzów, a z upływem czasu Waris Dirie omawiała problem FGM w wielu innych arabskich TV.

Wsparcie działaczy

Od 2002 roku zgłosiło się do Fundacji wielu uczniów i studentów zainteresowanych informacjami i materiałami do prezentacji i prac naukowych, z czego ponad 7 000 udostępniliśmy prezentacje PowerPoint i materiały informacyjne. Zdobyliśmy nowych działaczy, a niektórzy z nich założyli swoje własne inicjatywy, a nawet fundacje.

Wyróżnienia

Praca Fundacji Kwiat Pustyni została wyróżniona przez licznych polityków i organizacje, a Waris Dirie zdobyła liczne nagrody na działania jej Fundacji.

W 2007 roku prezydent Francji, Nicolas Sarkozy wręczył w Pałacu Elizejskim najbardziej prestiżową francuską nagrodę le chevalier de la legion d´honneur na ręce Waris Dirie. Prezydent Michaił Gorbaczow odznaczył ją Woman’s World Award (2006), a czytelnicy amerykańskiego magazynu Glamour wybrali ją Kobietą Roku. Włoski rząd przyznał jej najwyższe odznaczenie swojego kraju, Unia Afrykańska wybrała ją swoim pierwszą ambasadorką na rzecz pokoju i bezpieczeństwa (2010), a NZ, UNESCO i UNICEF ustanowiły ją specjalną ambasadorką. Światowe Forum Ekonomiczne w Davos mianowało ją Globalną Liderką 2005.

Projekt patronacki

Fundacja Kwiat Pustyni podnosi świadomość całego świata w walce z FGM oraz ratuje przed nim małe Kwiaty Pustyni w Afryce. Nasz nowy projekt „Ocal mały Kwiat Pustyni” uchronił w 2014 roku 1 000 dziewczynek poprzez podpisanie z ich rodzicami umów gwarantujących ich integralność.
W 2015 roku planujemy podpisać 5 000 takich umów.

Safa odgrywająca w „Kwiecie pustyni” rolę malutkiej Waris Dirie w scenie okaleczenia, była pierwszą ocaloną przez nas w ten sposób dziewczynką. Jej historia poruszyła miliony ludzi, a jej imię stało się synonimem zmiany. Mały Kwiat Pustyni jest wzorcem dla tego unikatowego projektu.

Operacje rekonstrukcyjne

Fundacja Kwiat Pustyni wspiera ofiary FGM bezpośrednio dostarczając im leczenie. Od początku działania Fundacja Kwiat Pustyni finansuje operacje i opiekę medyczną dla ofiar FGM. W 2013 roku we współpracy z berlińskim szpitalem Waldfriede zdecydowaliśmy się otworzyć pierwsze Centrum Kwiat Pustyni zajmujące się holistycznym leczeniem ofiar FGM. W związku z wielkim zainteresowaniem Fundacja Kwiat Pustyni zamierza otworzyć więcej takich placówek oferujących operacje rekonstrukcyjne oraz odpowiednią opiekę z zachowaniem godności i dystansu do pacjentek w Europie, USA, Afryce i Azji.

Inicjatywa „Together for African Women“

FGM jest wciąż powszechne, ponieważ kobiety w społeczeństwach praktykujących to przestępstwo, nie mają żadnych praw. Należą one do męża lub rodziny nie mając przy tym szansy do samostanowienia o sobie. Dlatego też w 2012 zainicjowaliśmy w Etiopii projekt pilotażowy „Razem dla Kobiet Afryki”, aby je edukować, szkolić zawodowo i zagwarantować im własne dochody. Ponad 140 kobiet – wszystkie samotnie wychowujące dzieci – wzięło udział w tym przedsięwzięciu. Planujemy poszerzyć zasięg projektu na obszar całego kontynentu w najbliższej przyszłości.

Tymczasem Fundacja Kwiat Pustyni prowadzi swoje biura w Gdyni, Amsterdamie, Barcelonie, Bazylei, Berlinie, Dżibuti, Monako, Montreux, Paryżu, Sierra Leone i Wiedniu. Fundacja rozrasta się i dlatego potrzebujemy wsparcia i wolontariuszy. Dołącz do naszego zespołu! Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod adresem office@desertflowerfoundation.org.

Do góry