Hur kan en donation hjälpa oss?

Det enklaste sättet för dig att hjälpa oss att rädda flickor från att bli könsstympade är genom att göra en donation. Genom donationer kan vår organisation komma i kontakt med föräldrar till barn som riskerar att bli drabbade. Detta säkerställer att flickorna känner trygghet och att deras integritet inte rubbas. Alla har rätt till sin egen kropp.

 

Vad ingår i kontraktet?   4 avgörande faktorer i kampen mot könsstympning

  • Familj

  • Utbildning

  • Hälsa

  • Hållbarhet

Familj

Desert Flower Foundation Scandinavia stödjer inte bara flickorna som är i riskzonen för att bli drabbade, utan även deras familjer. Vi ger dem mat, elförsörjning och finansiellt stöd. Att stödja hela familjen är viktigt för att säkerställa att deras flickor inte könsstympas. Könsstympning är en kulturell handling som lever kvar av traditionella skäl, att förändra detta tar därför tid och familjerna känner sig ofta utmanade och trängda. Det gäller därför att få dem att känna stöd i att våga göra en kulturell förändring för att skydda sina barn från övergrepp. Denna del av kontraktet spelar stor roll för en samhällelig kulturell förändring där unga flickor slipper bli stympade.

Utbildning

Flickorna får möjlighet att gå i skolan. Ofta misslyckas man med att se till att flickorna närvarar på grund av att familjen inte har råd med utbildningen i sig, skolmaterial eller lämplig skoluniform. Att donera pengar ger därför möjlighet för oss att förse flickorna med böcker, skivmaterial och skoluniform. Detta är en central del i utvecklingsarbetet där målet är att flickorna får möjligheten att bestämma själva över sitt liv. På sikt är detta även byggstenen i att bekämpa problemen med tvångsäktenskap som går hand i hand med könsstympningskulturen.

Hälsa

Den absolut viktigaste delen i utvecklingsarbetet rörande könsstympning är hälsofaktorn. Inte nog med att könsstympning ibland har dödlig utgång, varje flicka har rätten att leva ett hälsosamt liv, utan smärtor och livslånga plågor följt av könsstympning. Våra lokala läkare genomför därför hälsokontroller med jämna mellanrum, detta för att säkerställa att flickorna mår bra och att de inte utsatts för könsstympning. Dessutom vaccineras flickorna mot allvarligare sjukdomar, och om de behöver får de tillgång till medicin som de annars inte hade haft råd med.

Hållbarhet

Din donation är central, inte bara för att förhindra att flickor drabbas, utan även för att du bidrar till vårt långsiktiga utvecklingsarbete i att förändra synen på könsstympning, främst via utbildning i ämnet. Familjerna får tillgång till detta vilket förhoppningsvis leder till att det kulturella värdet i att vara könsstympad reduceras, och i bästa fall helt raderas. Målet är att flickor, och deras familjer, som inte längre för könsstympningskulturen vidare blir förebilder för andra att göra samma sak. Vi försäkrar därför att ditt bidrag hjälper oss att utrota denna barbariska handling som inte bara kränker kvinnan och hennes mänskliga rättigheter, utan även utsätter henne för att hierarkiskt och patriarkaliskt förtyck.

Din hjälp är ovärderlig.

Var med och sponsra

"The reason I give is simple. I give because those girls deserve the world. And the world deserves those girls." -Lauren A, a sponsor

Desert Flower Foundation Scandinavia arbetar mot könsstympning, och det går framåt, men vi behöver stöd från ännu fler! Titta på Waris Diries meddelande och hjälp oss i kampen för flickors rättigheter, och i kampen mot könsstympning.

Rädda en ökenblomma

Hur många flickor kan vi förhindra att bli könsstympade?
Det är helt och hållet upp till dig. "Rädda en ökenblomma" och stöd vårt arbete.
Din hjälp är ovärderlig.

FAQ

Hur väljer vi ut vem som ska räddas?

Lokala Desert Flower-asntällda träffar familjerna och presenterar sponsorprogrammet. Innehållet i kontraktet förklaras grundligt för föräldrarna. Om de väljer att skriva under försäkrar de att flickans fysiska integritet fortlevs, och att de regelbundet undersökt av barnläkare. Dessutom skriver de under på att flickan tillåts gå i skolan. I utbyte får de Desert Flower Foundations hjälp med mat, utbildningsmaterial och gratis sjukvård.

Kan jag välja vilken flicka jag ska sponsra?

Desert Flower Foundation väljer den familj och flicka som är lämplig för sponsring, och som garanterar att kontraktet efterlevs för att följa FNs Barnkonvention. Därför väljer våra lokala anställda detta, då de har störst insikt i vem som behöver mest hjälp och var vi kan göra mest nytta.

Vad får jag veta om flickan jag räddar?

Om du räddar en flicka i minst ett år får du information om projektet och dess utveckling, dessutom får du ett personligt sponsorcertifikat. 

 

Hur kan jag vet att min donation är ändamålsenlig?

Alla Desert Flower Foundations donationer garanteras vara ändamålsenliga genom att följa de lagar och regler som gäller för utnyttjande av de donationsmedel som erhållits. Det internationella redovisningsföretaget Ernst & Young granskar oss en gång om året för att säkerställa att alla intäkter fördelar korrekt och att vi följer lagen.

Vad händer om jag plötsligt avbryter mitt stöd?

Flickan stöds då tillfälligt av Desert Flower Foundation tills nya donatorer tillkommer.

Upp