Vad är könsstympning?

FGM står för Female Genital Mutilation, det vill säga kvinnlig könsstympning. Det är ett destruktivt ingrepp där de kvinnliga könsdelarna, som klitoris och de inre blygdläpparna, till viss del, eller helt och hållet avlägsnas från resterande delar av könet. De flesta stympningarna sker före puberteten, oftast i åldrarna fyra till åtta år. På senare år har det dock blivit vanligt att dessa övergrepp sker på bebisar som endast är ett par dagar, veckor eller månader gamla.

Könsstympning Typ III

Könsstympning Typ III

1
Klitoris och blygdläppar avlägsnas utan bedövning. En mängd vassa föremål såsom knivar, saxar och rakhyvlar används, oftast har de inte desinficerats.

2
Efteråt sys det som är kvar av blygdläpparna ihop.

3
Hålet som återstår är i samma storlek som ett knappnålshuvud. Detta leder till livslång psykisk och fysisk smärta.

Vem utför könsstympningar?

FGM, eller könsstympning, utförs ofta av så kallade omskärare. Dessa är ofta kvinnor med hög social status. Operationerna utförs även av barnmorskor, och vid vissa tillfällen av sjuksköterskor, västerländska läkare och så kallade ”healers”. Proceduren utförs ofta utan bedövningsmedel och under fruktansvärda och ohygieniska förhållanden.

Verktyg som används vid könsstympning

 • Razor blades

  Rakblad

 • Scissors

  Saxar

 • Knive

  Knivar

 • Pieces of broken glass

  Glasbitar

Var sker könsstympning?

Kvinnlig könsstympning (även kallat FGM) sker främst i Afrika, speciellt vanligt är det i nordöstra, östra och västra delen av kontinenten. Det sker även i mellanöstern, i sydöstra Asien och blir allt vanligare bland europeiska migranter. Enligt organisationen WHO (World health Organisation) uppskattas att hela 200 miljoner kvinnor världen över är drabbade av könsstympning på ett eller annat sätt. För närvarande uppskattas även 700,000 kvinnor och flickor vara drabbade av, eller i riskzonen för att drabbas av könsstympning.

Utsatta kvinnorvärldens över (WHO)

Mio

1.000.000
könsstympade kvinnor

i Europa

Hur många olika typer
av könsstympning existerar?

Världshälsoorganisationen (WHO) separerar fyra typer av könsstympning (FGM):

 • 0
  %
  Type 1 + 2

  Type 1 Avlägsnande av klitorishuva (”Sunna-könsstympning”), hela klitoris eller delar av den

  Type 2 Avlägsnande av klitorishuva, klitoris och inre blygdläppar eller delar av dessa.

 • 0
  %
  Type 3

  Type 3 Avlägsnande av inre blygdläppar, eller delar av dessa (”infibulation – även kallad ”Pharaonic Circumcision”)

  Efter att de återstående delarna av inre blygdläpparna har sytts ihop lämnas ett litet hål (i storlek att liknas med ett knappnålshuvud) för urinering och menstruationsflöde.

  Ärren efter ingreppet öppnas vid samlag och födsel, vilket i sin tur leder till ytterligare smärta. Denna typ av könsstympning är främst utbrett kring Afrikas horn och i närliggande områden som Somalia, Djibouti och Eritrea, tillika norra Sudan och södra delarna av Egypten. Denna typ av könsstympning är den svåraste typen av FGM.

 • 0
  %
  Type 4

  Type 4 I denna kategori ingår alla andra typer av ingrepp som skadar eller stympar de kvinnliga könsdelarna. Här ingår alltså alla typer av piercning, beskärning eller töjning av klitoris och blygdläpparna. Även bränning eller ärrbildande procedurer som skadar nämnda könsdelar eller den vaginala öppningen, ingår i denna kategori. Typ 4 omfattar även procedurer där frätande ämnen eller örter placeras inuti vaginan i syfte att gör området snävare.

Könsstympning i Europa:
Datum och Fakta

Vilka konsekvenser leder könsstympning till?

Kvinnlig könsstympning leder till svåra hälsoproblem, psykiska som fysiska. Konsekvenserna uppstår oftast i direkt anslutning till ingreppet och kan leda till omfattande blödningar, infektioner, stelkramp, förlamning av urinblåsan och blodförgiftning. Könsstympning kan även leda till dödsfall. Blödningarna som uppstår kan även leda till att sjukdomar som AIDS och HIV sprids, detta främst med tanke på att smutsiga och/eller icke-desinficerade instrument används vid ingreppen.

 

Bland de psykiska trauman som FGM leder till kan förlusten av den sexuella tillfredsställelsen sägas ingå. Smärta vid urinering och menstruation uppges

Upp