Nasze cele

Waris Dirie Manifesto

Chcę, aby...

… ludzie na całym świecie uznali okaleczanie kobiecych narządów płciowych za problem, którego nie można dłużej ignorować.

… każda wspólnota religijna opowiedziała się wyraźnie przeciwko temu zabiegowi.

… każda ofiara FGM, która potrzebuje pomocy, takową uzyskała.

… wszystkie rządy i władze państwowe wydały przepisy chroniące dziewczynki przed okaleczaniem.

… wszystkie rządy na świecie wydały ustawy, na podstawie których sprawcy okaleczenia oraz ich pomocnicy mogą być ukarani.

… każde odkrycie okaleczenia dokonanego na nieletnich musiało zostać zgłoszone prokuraturze.

… wszystkie kraje świata uznały okaleczenie damskich narządów płciowych jako prześladowanie polityczne oraz podstawa do przyznania azylu.

… dla wszystkich stało się oczywistym, że okaleczanie narządów płciowych dziewczynek nie jest częścią kultury, ale przestępstwem.

… wszystkie ofiary okaleczenia były wreszcie traktowane z czułością i w sposób humanitarny, zamiast służyć jako eksponaty (do obejrzenia).

... wszyscy pracownicy służby zdrowia byli szkoleni w zakresie FGM oraz wiedzieli, jak obchodzić się z ofiarami i im pomagać.

... każda kobieta, która zdecyduje się na operację rekonstrukcyjną została poddana takiemu zabiegowi bezpłatnie oraz otrzymała opiekę psychologiczną.

... wreszcie mogło się otwarcie mówić o okaleczaniu kobiecych narządów płciowych a osoby dotknięte zawsze miały się do kogo zwrócić.

... wszystkie organizacje zajmujące się przeciwdziałaniem FGM znalazły wspólny cel oraz zjednoczyły swoje siły.

... wszystkie organizacje zajmujące się walką z FGM wreszcie miały do dyspozycji wystarczające zaplecze finansowe, aby móc działać skutecznie.

... wszyscy ludzie na tej Planecie przyczynili się do realizacji mojego marzenia: położenia raz na zawsze kresu okaleczaniu kobiecych narządów płciowych!

 

Do góry